"54 χρόνια δημιουργίας αξίας στη Φαρμακοβιομηχανία. Μια ιστορία που αξίζει να ακούγεται".