"Εγκαταστάσεις που αξιοποιούν την αιχμή της τεχνολογίας".